Gaza zawsze była fortecą i była zmuszona się bronić. Pod różnymi władcami, populacjami, z różnych powodów. Zwykle mówimy „Strefa Gazy”, nie zastanawiając się, skąd wzięła się ta nazwa.

Sektor ten nosi nazwę miasta Gaza i jest jednym z najstarszych miast na ziemi. W różnych okresach miasto to nazywało się Azat, Hazza, Hazat. Rdzeń „az” oznacza „silny, silny”.

Najstarsze miasto na Ziemi

To miasto ma kilka tysięcy lat. Najprawdopodobniej 5 tys. Gaza jest jednym z dziesięciu „najstarszych” miast świata. Miasto jest wymieniane jako twierdza egipskich faraonów. W XII wieku p.n.e. zostało zdobyte  przez Filistynów, tajemniczy „lud morza”. Następnie Asyria i Egipt walczyły o Gazę. Gaza była ważnym portem dla karawan przewożących towary z Arabii.

Co dziwne, w tamtych czasach, w pierwszym tysiącleciu p.n.e., miastu udało się zachować pewną niezależność. Kto tam wtedy mieszkał? Filistyni, Egipcjanie, Asyryjczycy. Wiele narodów Morza Śródziemnego.
Trzeba zapytać Totmesa Trzeciego – to faraon, za którego panowania Gaza jest wspominana w kronikach. Asyryjski król Gannunu w przekazach klinowych też pisze o Gazie. Można dowiedzieć się od babilońskiego króla Nabuchodonozora  i tak dalej.

Dzisiejsza ludność to częściowo przybysze, a częściowo być może potomkowie tych samych Filistynów i Asyryjczyków.
Filistyni, tajemniczy lud, zamieszkiwali obszar od współczesnego Tel Awiwu po Gazę. Dzisiejsze izraelskie miasta Aszkelon i Aszdod są także ich, miastami filistyńskimi. Weszliśmy do słynnego „Pentapolis”- to pięć miast. Były to: Gaza, Aszkelon, Aszdod, Gat i Ekron. Filistyni nie mieli państwa, ale mieli „Pentapolis”: pięć fortec, w tym Gazę.

Mieszkańcy Gazy dzielnie bronili się przed wojskami Aleksandra Wielkiego, jednak miasto zostało zajęte przez jego wojska w 332 roku p.n.e. Mieszkańcy zostali zabici, wzięci do niewoli, a miasto zasiedlili Beduini. Gaza została następnie całkowicie zhellenizowana.

Następnie miasto znalazło się pod panowaniem Rzymu. Cesarz Hadrian zbudował tu słynny stadion. Potem: kalifat, krzyżowcy, przez pewien czas Gaza należała do templariuszy.

Siły islamskie zniszczyły Gazę. A wnuk Czyngis-chana, Hulagu, dokończył jego zniszczenie w 1260 roku. Ufortyfikowane miasto zniknęło. Miasto zostało przywrócone już w Imperium Osmańskim.

Ludność i obszar

Powierzchnia Strefy Gazy wynosi 365 kilometrów kwadratowych( Warszawa 517.2 km²).  W „sektorze” żyje około 2,5 miliona ludzi. To jedno z najgęściej zaludnionych miejsc na planecie.

Połowa populacji „sektora” żyje poniżej progu ubóstwa. Około 40% populacji Gazy to dzieci poniżej 14 roku życia. Średnia liczba urodzeń na kobietę wynosi 3,64 dziecka. Jeden z najwyższych wskaźników na świecie!
Co 20 lat populacja Gazy podwaja się. Pomimo tego, że większość dorosłych stara się stąd wydostać – wyjechać, jeśli to możliwe.

W Gazie nie ma przedsiębiorstw przemysłowych. Nie można ich otworzyć ze względu na izraelską blokadę, która nie pozwala na wjazd ładunków przemysłowych do Gazy. Ale „gospodarka garażowa” tutaj kwitnie . Wiele małych przedsiębiorstw produkuje coś niezbędnego dla swoich współobywateli.
Co zaskakujące, Strefa Gazy nawet coś eksportuje: meble, tekstylia, produkty rolne. Do Europy dostarczane są pomidory, papryka, kwiaty z Palestyny. 
Rozwija się branża rybacka. Pomimo tego, że Izrael blokuje nawet palestyńskie łodzie rybackie.

Granice

Wszystkie granice sektora, w tym morskie, są kontrolowane przez Izrael. Z wyjątkiem wąskiego korytarza z Egiptem. Oznacza to, że Gaza może w każdej chwili zostać zablokowana przez Izrael.

Palestyńczycy – jacy ludzie?

Główna wersja pochodzenia ludu nazywającego siebie „Palestyńczykami” jest taka, że ​​są oni potomkami Żydów i Samarytan, którzy żyli tu wiele wieków temu.
Jest inny punkt widzenia: Palestyńczycy i Żydzi to jeden naród. Palestyńczycy to ci Semici, którzy pozostali tutaj, aby żyć po zniszczeniu Izraela przez Rzym. Następnie przeszli na islam.
Inna wersja, historyczna. Palestyńczycy to Filistyni. Ci sami starożytni „ludzie morza”, którzy żyli na tym obszarze od XII wieku p.n.e.
Ogólnie rzecz biorąc, terytorium, na którym „historycznie znajdował się Izrael” nigdy nie było całkowicie pod kontrolą jedynie królestw Izraela i Judy i nigdy nie było zamieszkane wyłącznie przez Żydów.
Wiele innych ludów zamieszkiwało wąski pas ziemi zwany Kanaan. Filistyni, w tym Samarytanie. Pamiętajmy o Biblii: wspomina o wielu dawno zapomnianych ludach i grupach etnicznych. Niektóre z tych„Filistyni, Samarytanie, Babilończycy, Egipcjanie” są wspólnymi przodkami dzisiejszych Semitów ( Żydów, Palestyńczyków i innych narodów).
Jaser Arafat, przywódca Organizacji Wyzwolenia Palestyny, powiedział, że jest potomkiem starożytnej, przedżydowskiej ludności Kanaanu.
Jednak badania genetyczne pokazują, że Żydzi i Palestyńczycy są blisko spokrewnieni, podobnie jak Żydzi i Arabowie w ogóle. Dopasowanie – do 85 proc.

Są też politycy, którzy nie uznają istnienia Palestyńczyków jako odrębnego narodu. Sprawa ta już dawno przeniosła się na płaszczyznę polityczną i wywołuje ostrą dyskusję.
Sama nazwa Palestyna powstała, gdy rzymski cesarz Hadrian zmienił nazwę rzymskiej prowincji Judea na Palestyna-Syria.

Inna wersja: tak Arabowie nazwali tę krainę po jej podboju w 638 roku.
W Syrii w wyniku wykopalisk już w XX wieku odnaleziono napis „Król Palestyny”. Uważa się, że istniało królestwo Palestyny. Nazwa pochodzi od imienia ludu filistyńskiego.

Kto był pierwszy?

Jednym z argumentów przemawiających za ekspansją Izraela w Palestynie jest to, że takie państwo jak Palestyna nigdy nie istniało. Tak, stan o dokładnie takiej nazwie tutaj nie istniał. Ale było wielu innych. Samo miasto Gaza istniało i istniało przez wiele stuleci.

Była  prowincje Rzymu i Grecji, państwa krzyżowców i Arabów. Terytorium to było częścią Imperium Osmańskiego. Historycznie rzecz biorąc, wiele stanów może rościć sobie prawa do tej ziemi.
Prezydent Turcji Erdogan mówi tak: „Sto lat temu Gaza była częścią naszych terytoriów, których utraty nawet się nie spodziewaliśmy”.
W czasach najbliższych historii nowożytnej, w XIX wieku, cała ta „Kraina Kanaan” przez długi czas była opuszczona i wyludniona.

Palestyńczycy dzisiaj

Początkowo nazwa „Palestyńczycy” miała charakter bardziej geograficzny i oznaczała populację arabską (i niewielką liczbę Żydów), która mieszkała na tym terytorium.
W nowszej historii, po Filistynach, Babilończykach, Hellenach i krzyżowcach, przez stulecia mieszkali tu ludzie z Syrii, Egiptu, Jordanii i Algierii. Główną populacją są Arabowie.

Arabowie palestyńscy mają swój własny dialekt języka arabskiego. Co więcej, jest ich nawet kilka: dialekt miejski, dialekt Gazy, który ma wiele cech z dialektów beduińskich. Istnieje specjalny wiejski dialekt i tak dalej.
Mają swoje zwyczaje, różnią się od innych grup etnicznych. Chociaż często można spotkać definicję „to po prostu Arabowie”. Niemniej jednak istnieje taka wspólnota o jednej tożsamości: „Jesteśmy Palestyńczykami”.
Przede wszystkim wzrostowi samoświadomości tego narodu sprzyjała konfrontacja z Izraelem w drugiej połowie XX wieku.
Obecnie na świecie jest 14 milionów Palestyńczyków. W Jordanii żyje znaczna diaspora. Ponad połowa tamtejszej ludności to potomkowie Palestyńczyków. Królowa Jordanii Rania jest pochodzenia palestyńskiego.
W Strefie Gazy żyje 2,5 miliona Palestyńczyków. 2,5 miliona - na Zachodnim Brzegu.

Państwo

Czy państwo Palestyna istnieje? Tak i nie.
Palestyna została ogłoszona niepodległym państwem w 1988 roku. Stan ten uznaje większość krajów ONZ (138 głosów na 193).
Ale Palestyna nie jest uznawana za państwo przez trzech członków Rady Bezpieczeństwa ONZ: USA, Francję i Wielką Brytanię. Dlatego wśród członków ONZ nie ma takiego państwa.

Ale to państwo jest uznawane w innych stowarzyszeniach, na przykład jest częścią Ligi Arabskiej. I jest to oczywiście uznawane przez cały świat arabski i większość krajów świata.

Jaka jest przyszłość?

Dziś Strefa Gazy jest dosłownie klatką dla 2,5 miliona ludzi. Jeszcze przed wojną w Gazie 77 procent młodych ludzi było bezrobotnych. 80 procent ludzi żyło z międzynarodowych świadczeń.
Co stanie się po działaniach wojennych?

Według ONZ półtora miliona mieszkańców Gazy uciekło dziś ze swoich domów. W izraelskich atakach rakietowych w Gazie zginęło już 10 000 osób. Strefa Gazy jest obecnie strefą katastrofy humanitarnej.
Gaza, jak zawsze i przez wszystkie stulecia, jest miastem ufortyfikowanym. Dziś mówią: „To jeden wielki ufortyfikowany obszar”. Ale twierdza nie jest w stanie wytrzymać izraelskich ataków rakietowych. W północnej Gazie zniszczeniu uległo 50 procent budynków.
Najstarsze miasto na ziemi zostaje zniszczone. Czy to się naprawdę dzieje ponownie i historia się powtarza?

https://ukraina.ru/20231031/1050613040.html