Stare cywilizacje tak jak starzy ludzie, przez lata nagromadziły doświadczenia, które przekazują młodszym pokoleniom. Chinska cywilizacja jest niezwykle ciekawa i warta analizy,

Wartości kulturowe kraju wpływają na jego narodową psychologię i tożsamość. Wartości obywatelskie i opinie społeczne przekazywane są przywódcom państw za pośrednictwem mediów i innych kanałów informacyjnych, wpływając zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio na decyzje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej. 

Przykładem starej kultury, wielowiekowej tradycji, są Chiny.  Tradycyjne wartości kulturowe, które wpływają na psychikę Chińczyków, to harmonia, życzliwość, prawość, uprzejmość, mądrość, uczciwość, lojalność i synowska pobożność. Podstawą  ich kultury jest  konfucjonizm.
Yin-yang odnosi się do koncepcji wywodzącej się ze starożytnej filozofii chińskiej, gdzie przeciwne siły są postrzegane jako wzajemnie powiązane i równoważące. Jest powszechnie reprezentowany przez symbol yin-yang, okrąg złożony z czarno-białych wirów, z których każdy zawiera plamkę drugiego. Powiązane z tym słowa: feng shui.

Spośród nich podstawową wartością jest harmonia. Harmonia oznacza „właściwą i zrównoważoną koordynację między rzeczami” i obejmuje uzasadnienie, przyzwoitość i zgodność. Racjonalność odnosi się do działania zgodnie z obiektywnymi prawami i prawdami. Przyzwoitość wskazuje na przydatność i stosowność.

Wartość harmonii opowiada się za „harmonią, ale nie jednolitością”. Odpowiednio koordynowanie różnych rzeczy poprzez odpowiednie łączenie ich pozwala im rozwinąć się ze stanu nieskoordynowanego do stanu koordynacji; od asymetrii do symetrii; i od braku równowagi do równowagi. Współczesne społeczeństwo chińskie stara się zachować harmonię między człowiekiem a naturą; między ludźmi a społeczeństwem; pomiędzy członkami różnych społeczności; oraz pomiędzy umysłem a ciałem.

Życzliwość, podstawowa wartość konfucjanizmu, wywodzi się ze znaczenia więzi rodzinnych i powiązań krwi i jest wysoko ceniona przez Chińczyków. „Spokojna rodzina -  będzie dobrze  prosperować", to znane i powszechnie stosowane powiedzenie. Ta życzliwość, chociaż opiera się na więzach rodzinnych, rozciąga się na przyjaźnie i relacje społeczne, tworząc pełen zestaw wartości, do których zaliczają się sprawiedliwość, uprzejmość, mądrość, uczciwość, lojalność, samodyscyplina i zaangażowanie.

Praktyczne tłumaczenie  równowagi  w  życiu przeciętnego człowieka polega na tym, że  - "czym darzysz innych, to samo otrzymujesz od nich". To znaczy człowiek wysyłając  złe myśli i życzenia, narusza równowagę  własnej harmonii, a ten ubytek  powoduje przyciąganie złego działania w celu  uzupełnienia braku i  odtworzenia zaburzonej  harmonii. Wysyłając życzliwośc i dobro, przyciągamy również dobro dla uzupełnienia ubytku. 

Jak powiedział Konfucjusz: „dżentelmen rozumie, co jest moralne; nędzny  człowiek rozumie, co jest opłacalne."  Istnieją nie tylko korzyści indywidualne, ale także korzyści zbiorowe i społeczne. Wszyscy ludzie powinni szukać korzyści zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Jak ujęły to dwa chińskie powiedzenia: „Każdy jest odpowiedzialny za wzlot i upadek kraju oraz „Bądź pierwszym, który okaże troskę, a ostatnim, który będzie się dobrze bawić ”. 

Uprzejmość podkreśla skromność i roztropność. Chodzi o poszanowanie prawa i zapobieganie niewłaściwemu postępowaniu. Tradycyjna kultura chińska szanuje wagę obrzędów i ma specjalne obrzędy na różne okazje, takie jak ofiara cesarza dla nieba, zwyczajne obrzędyofiary składane przodkom, śluby, pogrzeby i kurtuazyjne wymiany zdań. Jak mówi przysłowie: „Niegrzecznie jest nie oddawać tego, co się otrzymuje" . Konfucjusz szczególnie kładł nacisk na uprzejmość w życiu codziennym.

Mądrość wymaga odróżnienia dobra od zła, umieszczenia zdolnych ludzi na odpowiednich stanowiskach, poznania siebie i zaradności. Konfucjusz powiedział: „Życzliwość oznacza miłość, a mądrość oznacza zrozumienie innych. Aby kochać innych, trzeba mieć kochające serce i trzeba mieć mądrość, aby innych rozumieć."  Ludzie powinni mieć nie tylko kochające serce, ale także mądrość, aby odróżniać dobro od zła.  Powinni wykazywać się mądrością i zaradnością, aby kontrolować zło i promować dobro.

Uczciwość oznacza wiarygodność, „Ludzie powinni zdobywać swoje fortuny w sposób rozsądny i właściwy dzięki swojej pracy” – powiedział Konfucjusz – „a nie poprzez  oszustwo.” Kładł nacisk na uczciwość w codziennym postępowaniu. Uczciwość jest cnotą moralną niezwykle cenioną przez Chińczyków. 

Lojalność podkreśla służbę ojczyźnie. Jest to emocja i wartość wywodząca się z więzów krwi, która oznacza, że ​​w przypadku obcej inwazji obywatele powinni dołożyć wszelkich starań, aby chronić swój kraj, tak jak chroniliby własne domy. Lojalność oznacza także wierność rodzinie i przyjaciołom.

Kolejną ważną wartością w konfucjanizmie jest synowska pobożność. Według Konfucjusza „Szanowanie i wspieranie starszych członków rodziny oraz załatwianie ich spraw pogrzebowych należy do obowiązków młodszych pokoleń, a troska o starych i starszych w wychowywanie młodych  to podstawowe cnoty rodzinne."

Zgodnie z koncepcją harmonii wszechświat jednoczy różnorodność. Różnica nie musi oznaczać sprzeczności. Różnice czasami przeradzają się w sprzeczności, ale czasem stanowią konieczny warunek harmonii. Istnieje wiele przykładów, w których różnice uzupełniają się wzajemnie w przyrodzie i społeczeństwie. Łączenie różnorodności jest podstawą tworzenia nowych rzeczy. Konfucjusz powiedział: „Dżentelmen dąży do harmonii, a nie do jednolitości Zatem dżentelmen może mieć inne zdanie i inne poglądy, ale nie podąża ślepo za innymi. Zamiast tego stara się z nimi harmonijnie współistnieć.


https://carnegieendowment.org/2013/11/21/china-s-traditional-cultural-values-and-national-identity-pub-53613