Czy ktoś się zastanowił kiedyś nad tym: z czego się Palestyńczycy utrzymują? Wywłaszczeni, podzieleni, mieszkający w obozach dla uchodźców, a jeszcze mają możliwość tworzenia oporu i walki.

Mają też  możliwość zakupu uzbrojenia (na czarnym rynku ukraińskim).  Mieszkają przeważnie w miastach, gdzie jest może drobny handel, ale nie ma dużego dochodowego przemysłu. Z czego oni żyją?

Palestyńczycy, sieroty i wdowy afgańskie oraz  cała biedota muzułmańska, żyje z grzechów jakie popełniają  ich zamożni  współwyznawcy. 
Muzułmanie  przestrzegający zasad świętej księgi Koranu,  mają szereg przykazań, których należy przestrzegać aby móc dostać się do nieba i  tych przyobiecanych w niebie  dziewic.  Jednym z tych przykazań jest  dobroczynność, czyli Zakat. 

Zakat jest to trzeci filar islamu i forma kultu wiążąca się z bogactwem. Muzułmanie mają obowiązek płacenia części swoich zarobków raz w roku księżycowym (Hidżra) biednym i potrzebującym, gdy ich zarobki osiągną określoną kwotę (zwaną „Nisab”) przekraczającą ich potrzeby. Ten nakaz został ustalony muzułmanom w drugim roku Hidżry Allah (SWT) i zapisany w Świętym Koranie:
„I ustanówcie regularną modlitwę i dajcie Zakat, i pochylcie w modlitwie głowy,  wobec tych, którzy się wobec was kłaniają" 

Co oznacza słowo Zakat?

Pochodzi od arabskiego słowa „Zakah”, które oznacza „czystość, oczyszczenie, przybytek, wzrost, prawość, błogosławieństwo i chwałę”.

Kiedy i ile  każdy ma zapłacić?

Zakat należy płacić raz w roku, począwszy od dnia, w którym majątek muzułmanów jest równy lub większy niż Nisab.   Zakat wynosi  2,5% rocznego przyrostu majątku, który  należy przekazać ośmiu kategoriom uprawnionych odbiorców opisanym w Świętym Koranie.

„Wydatki na Zakat przeznaczone są tylko na biednych i potrzebujących oraz na tych, którzy są zatrudnieni do zbierania [zakah] i gromadzenia ludzkich serc [dla islamu] oraz na uwalnianie jeńców [lub niewolników] i zadłużonych z powodu Allacha,  oraz za sprawę Allaha pobobożnych podróżników w potrzebie – ten obowiązek został nałożony przez Allaha. Allah jest wszechwiedzący i mądry.” (Al-Tawba: 60)

Jakie są korzyści z płacenia Zakat?

Zakat ma wiele zalet i kilka pozytywnych wpływów na społeczeństwo. Chodzi o dobro nieuprzywilejowanych ludzi w społeczeństwie. Jest to błogosławieństwo Allaha tak dla dawcy i odbiorcy, ponieważ poprawia kondycję narodu. Tworzy społeczeństwo na zasadach humanitarnych.Usuwa trudności ekonomiczne biednych i zmniejsza nierówności między różnymi grupami ludzi w społeczeństwie. Zaspokaja potrzeby obdarowanego i łagodzi jego cierpienia finansowe i psychiczne. W ten sposób tworzy miłość i braterstwo między bogatymi i biednymi, minimalizuje napięcia społeczne i wypełnia przepaść między biednymi i bogatymi. W ten sposób Zakat rozwija bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne we wspólnocie oraz zbliża wszystkich jej członków.

Gdyby dzisiaj cały świat przestrzegał zasady Zakat, wszystkie problemy finansowe, bezrobocie i bieda zniknęłyby, zmniejszając w ten sposób przestępczość i frustrację w społeczeństwie.

W jaki sposób sierociniec  w Afganistanie Hayat wykorzystuje darowizny?

W Hayat Orphanage wykorzystuje Twoją darowiznę/zakat w najlepszy możliwy sposób. Na szczęście sierociniec Hayat wspiera obecnie ponad 100 osieroconych dzieci w Afganistanie. Otrzymują oni odpowiednią edukację, zakwaterowanie, żywność, odzież, podręczniki szkolne, buty, leki i inne podstawowe potrzeby. Dzięki Waszym ciągłym darowiznom możemy pomóc coraz większej liczbie sierot w całym kraju.

W islamie są  dwa rodzaje Zakat, pierwszy to Zakat bogactwa, a drugi to Zakat-al-Fitr. Zakat bogactwa jest trzecim filarem islamu. Jest to obowiązkowe dla muzułmanów, których roczny dochód przekroczył próg Nisab. Zobowiązani są do płacenia raz w roku biednym i potrzebującym jedynie 2,5% swoich zarobków. 

Zakat-al-Fitr jest płacony pod koniec Ramadanu przed zbiorową modlitwą Eid-ul-Fitr i jest także obowiązkiem muzułmanów. Stawka za osobę płacąca Zakat-al-Fitr w Wielkiej Brytanii wynosi 5 funtów.

Innym podatkiem dla muzułmana jest  Fidia?

Fidia jest obowiązkowym aktem dobroczynności na rzecz muzułmanów, którzy nie mogą pościć w miesiącu Ramadan. Dzieje się tak z powodu choroby, ciąży, podróży, miesiączki, podeszłego wieku lub z innych ważnych powodów. Jak opisano w Świętym Koranie, Allah mówi:
„Pość przez określoną liczbę dni. Ktokolwiek z was jest chory lub jest w podróży, niech pości przez taką samą liczbę dni po Ramadanie. Dla tych, którzy poszczą z wielkim trudem, rekompensatą jest nakarmienie potrzebującej osoby za każdy opuszczony dzień. Ale kto dobrowolnie da więcej, będzie to dla niego lepsze. A lepiej dla ciebie będzie pościć, gdybyś tylko wiedział. Al-Baqarah 2:184

Kwota z powodu Fidy opisano w Świętym Koranie, a która ma na celu nakarmienie potrzebującego za każdy dzień grzesznika bez postu, w Wielkiej Brytanii wynosi 5 funtów dziennie. 

"W sierocińcu Hayat przyjmujemy  Fidię i wydajemy ją, zapewniając żywność osieroconym chłopcom i dziewczętom w całym Afganistanie. A dzięki  Zakatowi pomagamy finansowo ich rodzinom i zapewniamy osieroconym dzieciom najlepszą klasę edukacji. Potrzebujemy jednak waszego ciągłego wsparcia i współpracy, aby kontynuować naszą pomoc humanitarną dla sierot w Afganistanie."

Opłata za grzech zwana Kaffarah?

Kaffarah staje się obowiązkowa, gdy muzułmanin celowo i bez ważnego powodu przerywa post w miesiącu Ramazan. Kaffarah jest karą wyznaczoną przez Allaha tym, dla tych którzy celowo łamią przysięgę. Płacącym  Kaffarah, Allah przebacza grzechy.  Kaffarah staje się obowiązkowa, gdy osoba w czasie postu w Ramazanie  dopuszcza:
Celowe jedzenie lub picie.
Celowo wymiotuje.
Odbywa stosunek seksualny lub masturbuj się.
Celowo nie przestrzega postu podczas Ramazanu.

Aby zrekompensować Kaffarze każdy dzień postu opuszczony w czasie Ramazanu, osoba ta musi: 
Nakarm 60 potrzebujących lub, uwolnić jednego niewolnika z niewoli lub, pościć przez  przez dwa kolejne miesiące. 
W Wielkiej Brytanii dzienna porcja Kaffarah dla 60 osób wynosi 300 funtów. Jeśli nie masz pewności co do ilości 

Kto może otrzymać Zakat?

Osiem kategorii osób jest uprawnionych do otrzymania zakatu, o którym mowa w Świętym Koranie w Sura Tawba, Ayat 60. Są one następujące:

Biedacy
Potrzebujący
Administratorzy Zakatu
Uwolnieni niewolnicy lub jeńcy
Ci co chcą zjednoczyć serca dla islamu
Żałujący za grzech zadłużeni
Będący na ścieżce do Allaha
Podróżujący (w tym uchodźcy)

https://www.hayatorphan.org/zakat/?gclid=EAIaIQobChMIpKHg0JLpgQMVi_SUCR0RxwLhEAAYAyAAEgJkv_D_BwE

===========================
Tekst jest tłumaczeniem z języka angielskiego, stąd jest nawiązanie do sytuacji finansowej muzułmanów w  Wk. Brytanii.