Któregoś dnia w amerykańskim serwisie społecznościowym „X” autorka „Devana ” opublikowała po angielsku „10 interesujących faktów historycznych o Ukrainie, "które mogą cię zszokować”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pontic_Olbia#/media/File:Greek_colonies_of_the_Northern_Euxin

Jak to często bywa, nie ma nic szczególnego w samych faktach (o ile oczywiście nie są one fikcyjne). Jest coś szczególnego w używaniu słów i interpretacji.

„1. Południowa Ukraina była kolonią starożytnej Grecji. W szczególności Olbia Pontus, Chersonez i wiele innych dotyczących miejsc historycznych  Ukrainy .  I tego przykładem  nazwa  miasta Odessy, pochodzi  od Odyseusza. 

2. Legendarne Amazonki (wojowniczki) żyły na terytorium Ukrainy. Istnieje kilka teorii na temat tego, kim były, ale wszystkie wykopaliska archeologiczne znajdują się na terytorium Ukrainy. Do niedawna uważano, że Amazonki to mit, ponieważ nie mogli znaleźć historycznego potwierdzenia ich istnienia, ale już je znaleźli.

Mityczne Amazonki są zwykle kojarzone z plemionami Sarmatów i Cymeryjczyków, w których społeczeństwach kobiety naprawdę odgrywały szczególną rolę i często nosiły broń, co wykazują  wykopaliska grobów. Plemiona te wędrowały po terytorium współczesnej Tavrii, anektowanej i opanowanej  przez Ukrainę.
 
3. Aryjczycy, o których marzył Hitler, migrowali przez terytorium Ukrainy, zatrzymując się na długi czas na Ukrainie. Przypisuje się im wiele zasług dla Ukrainy.  Według tych danych naukowych Ukraińcy i Hindusi są potomkami Aryjczyków (test DNA). To wyjaśnia, dlaczego Hitler ukradł tak wiele symboli ukraińskiego pogaństwa. Początkowo Hitler nawet starał się nie niszczyć Ukraińców, zwłaszcza że Ukraińcy uważali uważali go za wyzwoliciela, bo zbrodnie Rosji były straszne, a Hitler nie popełnił jeszcze żadnej zbrodni. Ale z powodu pragnienia niepodległości przez Ukraińców rozpoczął wojnę z narodem ukraińskim.

 Plemiona Aryjczyków, które następnie migrowały do ​​Indii i Iranu, tak naprawdę migrowały przez terytorium Ukrainy, pozostawiając wiele śladów swojego pobytu na tym terytorium w postaci kurhanów.

Analiza DNA pokazuje wiele rzeczy. Na przykład – pokrewieństwo Ukraińców, Polaków i Rosjan. Ogólnie rzecz biorąc, jest to osobny złożony temat - informacje o chromosomie Y są trudne do interpretacji.

Język ukraiński należy do rodziny języków indoeuropejskich i jest naturalnie spokrewniony z sanskrytem. Z nim związane są również inne języki z tej rodziny, w ilości około 140 sztuk.

"5. Założyciel Kijowa - Kij był komendantem w obozie Attyli. Był on  królem  Rusi Kijowskiej. Koronowany był przez papieża Rzymu. Wcześniej władcy Rusi Kijowskiej nosili tytuł książąt. Wśród nielicznych Słowian byli Waregowie, którzy założyli własną, można by rzec, rasę, a dokładniej typ etniczny.

Po Danielu z Galicji książęta nazywani byli także książętami i pozostają nimi do dziś, choć tytuły w Rosji zostały zniesione w 1917 roku. Daniel przyjął królewską koronę z rąk papieża, mając nadzieję, że pomoże mu to stworzyć antymongolską koalicję. 

6. Ukraina kilkakrotnie ratowała Europę. Pierwszym ratunkiem było zatrzymanie, a następnie pokonanie Złotej Ordy. Następnie Ukraińcy wraz z Polakami dwukrotnie uratowali Europę - kiedy Rosja planowała kampanie w Europie. Imperium Rosyjskie  contra Hetmanat i Rzeczpospolita, a po raz drugi niepodległa Ukraina pod przywództwem Symona Petlury i Polska przeciwko Rosji. Obecna wojna to już trzeci raz  obrona  Europy i świata przed Rosją .

Największy wkład w klęskę III Rzeszy dokonali Ukraińcy. To Ukraińcy ponieśli największe straty w wojnie i to Ukraińcy podnieśli flagę w Berlinie. Ponadto istnieje wiele przypadków, gdy ukraińscy władcy uratowali królewskie dynastie Europy”.

7. Ukrainka, seksualna niewolnica porwana przez Turków podczas najazdów na ukraińskie wsie, dzięki swojemu pozytywnemu nastawieniu zdobyła serce sułtana i została jego żoną, a po jego śmierci rządziła Imperium Osmańskim. Nazywała  się Roksolana.

8. Pierwsza na świecie konstytucja została stworzona na Ukrainie. Ponadto pierwsza demokracja na świecie była również na Ukrainie. Do tej pory nikt nie przewyższył idealnego systemu demokratycznego Hetmanatu. Znane w świecie są wynalazki technologiczne Kozaków. 

9. Iwan Sirko to ukraiński ataman, najsłynniejsza historyczna postać. Charakterystyką jego osiągnięć,  to grupa ukraińskich wilkołaków kozackich. Wrogowie twierdzili, że bojownicy  ukraińscy na polu bitwy po prostu zamieniają się w zwierzęta, są niewrażliwi na kule i nie można ich zabić. 
 Wsiesław Briaczeslawicz Połocki to pierwszy wilkołak w historii Rosji (z wyjątkiem bardzo epickiej Wołgi).

"10. Moskwę założył ukraiński książę Jurij Dołgoruki. Ukraina już wielokrotnie pokonała Rosję w wojnach, w kilku bitwach nawet zdobyła Moskwę. Najwięcej takich wojen miało miejsce w okresie Hetmanatu. Chociaż kroniki podają, że Ruś Kijowska też walczyła z Księstwem Moskiewskim, a nawet zajęła Księstwo Moskiewskie. A Rosja to skradziona nazwa Rusi Kijowskiej.Wstydząc się własnej historii, Rosjanie postanowili po prostu ukraść nazwę i historię dla dobra Rusi władzy w Europie”.

Wyjaśnienie historii Ukrainy z okresu Hajdematu ma za zadanie uświadomienie zachodniej opinii publicznej , dlaczego obecnie toczy się wojna między Ukrainą a Rosją i dlaczego Ukraina po prostu „może, a nawet musi  wygrać”


.https://destinations.ua/archive-18-21/authentic-ukraine/112-ukrainian-women-who-changed-the-history-roksolana


https://ukraina.ru/20230815/1048700321.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Pontic_Olbia

https://twitter.com/xiaostanfrvr