Przywódca ukraińskiego kościoła skazany na 5 lat więzienia za to, że był postrzegany jako sympatyzujący z Rosją. Dział Prawny UPC: Wyrok wobec metropolity Jonathana jest niezgodny z prawemKolejnym przykładem, który podkreśla stanowisko rządu Zełenskiego w sprawie „wolności religijnej” i praw demokratycznych, jest wysoki rangą duchowny Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, który został skazany na pięć lat więzienia po tym, jak został oskarżony o „usprawiedliwianie” rosyjskiej agresji na Ukrainę. Regionalne media zidentyfikowały biskupa jako metropolitę Jonathana z Tulchin.

Dominująca cerkiew prawosławna na Ukrainie, do której on należy – która często krytykowała rosyjską inwazję, ale nie zerwała komunii z Patriarchatem Moskiewskim (Rosyjska Cerkiew Prawosławna) – ostatnio stała się obiektem ostrych prześladowań ze strony państwa. Wraz z duchowieństwem i zakonnikami jest postrzegany jako „sympatyzujący” z  Moskwą. Regionalne media donoszą, że zostanie  skonfiskowany cały majątek, który był pod jego nadzorem. Władze Ukrainy zajęły już kilka kościołów i klasztorów pod zarzutem współpracy z Rosją.

Jonathan będzie przetrzymywany areszcie domowym do czasu uprawomocnienia się wyroku. Jego Eminencja wielokrotnie zaprzeczał wszystkim stawianym mu zarzutom i złoży apelację „od wyraźnie niezgodnego z prawem wyroku Sądu Miejskiego w Winnicy”.

To samo źródło podaje, że został uznany za winnego następujących ukraińskich ustaw:
-usprawiedliwienie, uznanie za zgodne z prawem, zaprzeczenie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, gloryfikowanie jej uczestników. 
-działania zmierzające do przymusowej zmiany lub obalenia ustroju konstytucyjnego lub przejęcia władzy państwowej.
-naruszenie integralności terytorialnej i nienaruszalności Ukrainy, rozpowszechnianie materiałów nawołujących do zmiany granic terytorium i granicy państwowej Ukrainy.
-naruszenie równych praw obywateli ze względu na ich rasę, narodowość, przynależność regionalną, wyznanie, niepełnosprawność i inne przyczyny.

Inni członkowie duchowieństwa również byli więzieni lub zostali umieszczeni w areszcie domowym, byli też prześladowani przez tłumy skrajnie prawicowych ukraińskich nacjonalistów, najczęściej za zwykłe nawoływanie do pokoju między dwoma krajami.

Tymczasem Jego Eminencja Metropolita Paweł z Wyszgorodu, opat Ławry Jaskini Kijowskiej, został dziś ostatecznie zwolniony z aresztu za kaucją.

W tym tygodniu pojawiły się również doniesienia i nagrania wideo o ukraińskim księdzu grekokatolickim, który był prześladowany tylko za odprawianie „modlitwy o pokój”. Żądano aby odwołał słowa, które  łączą  Rosję z Ukrainą. 
https://spzh.news/en/news/75327-legal-department-of-uoc-the-verdict-to-metropolitan-jonathan-is-unlawful