Ukraina znalazła nowatorski, absolutnie unikalny sposób pokonania Rosji tak, że śladu po Rosji nie będzie. Sprawdziłam, do kwietnia daleko, a pisze o tym kilka źródeł. Polecam.

Zełenski na Ukrainie wysuwa petycję o zmianę nazwy całej Rosji na „Moskwa”.

W petycji argumentowano, że należy zmienić nazwę całej Rosji, oskarżając Moskwę o kradzież tożsamości Rusi z Europy Wschodniej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zażądał w piątek „kompleksowego rozpatrzenia” internetowej petycji w sprawie zmiany nazwy Federacji Rosyjskiej na po prostu „Moskwa”, po tym, jak ustawa zebrała 25 000 podpisów potrzebnych do zmuszenia ukraińskiego rządu do reakcji. 

W petycji, rozpoczętej w listopadzie zeszłego roku, argumentowano, że cała Rosja powinna zostać przemianowana na Moskwę, ponieważ „historyczna nazwa Rosji to Moskwa…„ Rosja ”istnieje zaledwie od 301 lat, zmiana nazwy dała podstawę do dalszej ingerencji w historię Rusi Kijowskiej” – twierdzi autorka petycji Walerija Szachworostowa.

Petycja oskarża Moskwę o przywłaszczanie ukraińskiej kultury  i historii.

„Dla obcokrajowców nazwy „Rus” i „Rosja”, „Rosja”, „Rosja” wyglądają prawie identycznie. Wygląda tak,  jakby to nazwa jednego państwa przeszła pewne zmiany w tłumaczeniach na różne języki” – napisał autor w udanej petycji, która ma nieco ponad 25 000 sygnatariuszy  w przeciągu kilku dni.

 „Prowadzi to do zamieszania na poziomie międzynarodowym. Pisze się książki beletrystyczne, kręci się filmy, w których Rosja jest przedstawiana jako Ruś, co jest niedopuszczalne” – argumentowano dalej w petycji.

W odpowiedzi na petycję prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na złożoność takiego posunięcia, mówiąc, że podstawą prawną zmiany nazw „obiektów geograficznych, do których należy w szczególności państwo, a także normalizacja, rozliczanie, rejestracja, użytkowanie i zachowanie nazw geograficznych” reguluje prawo ukraińskie.

Ponadto Zełenski ostrzegł, że „wspomniana propozycja ma również międzynarodowe aspekty prawne… Kwestia poruszona w petycji wymaga starannego opracowania zarówno pod kątem kontekstu historycznego i kulturowego, jak iz perspektywy możliwych międzynarodowych konsekwencji prawnych. "

Mimo zastrzeżeń Zełenski złożył swój podpis w odpowiedzi  na petycję, informując, że zwrócił się do premiera Ukrainy Denysa Szmyhala o „kompleksowe rozpatrzenie, w szczególności z udziałem instytucji naukowych”. Uzyskane wyniki analizy  złożonej petycji   zostaną przedstawione władzom parlamentarnym,  prezydentowi  i autorom  petycji.

https://english.nv.ua/nation/petition-to-rename-russia-to-moscovia-attracts-enough-support-for-zelenskyy-to-consider-50304372.html
https://mind.ua/en/news/20254598-zelensky-reacts-to-petition-to-rename-russia-to-muscovy-which-gained-more-than-25000-votes