Cywilizacja jest to osiadłe życie ludzkiej grupy społecznej. Nazwa pochodzi z łaciny, od słowa "civitas" i oznaczające miejsce, albo miasto.

Kultura  jest  cześcią składową cywilizacji. Może być  kultura uprawy roli, kultura życia społecznego,  kultura języka itp. Nie może być ludzkiej kutury bez ludzkiej cywilizacji. Jednym słowem ludzie  tworzą   osiadłą społeczność,  w  wyniku  wysiłku swojej pracy tworzą kulturę, która jest  częścią  cywilizycajnego dorobku. 

Religia jest tworem kulturowym  cywilizacji.  Religia chrześcijańska,  jest jakąś modyfikacją religii mojżeszowej. Tego nie da  ukryć, bo  Stary Testament jest tego dowodem. Europa, a potem Ameryka,  przyjęła   chrześcijaństwo od Żydów, starszej już istniejącej dłużej cywilizacji ludzkiej. 

Chrześcijaństwo  eliminuje  istnienie  wielobóstwa, każdy człowiek jest  zdolny do grzechu i nie może być bogiem, tak jak to kreowali siebie  na  bóstwa cesarze  świata startożytnego. Aby się  nie rozstać się z tym co było, tj. z wielobóstwami z przed chrześcijaństwa, mamy całą gromadę świętych, którzy pełnią rolę podobną. ;)

Prawa naturalne  wynikają z natury.  Czym jest prawo?  Prawo to  pozwolenie na coś. (Prawo jazdy- to pozwolenie na prowadzenie samochodu)  W naturze jest to prawo niemowlęcia do opieki nad nim rodziców, czy innych dorosłych. Człowiek ma prawo do świeżego powietrza, do czystej wody i wynika to z naturalnych potrzeb człowieka.  W naturze nawet najdziksze  zwierzęta tego  przestrzegają. 

Przykazania Boże, mojżeszowe, stanowią  listę nakazów i zakazów dla  współżycia  ludzi  w dowolnej  cywilizacji. Mówią czego nie wolna robić w stosunku  do  współmieszkańców  w  danej cywilizacji. 
Europa, ludzie  europejscy przejęli  chrześcijaństwo zapewne ze względu na to, że  religia  była spisana i  znalazła  aktywnych głosicieli. Biblia i zapisane w niej Słowa -  są  największym skarbem każdej chrześcijańskiej grupy i są  w każdej świątyni. Aby czytać  Święte Słowa, potrzebna jest nauka czytania i pisania. Czyli rozwój kultury. 

Atrakcja, która  z chrześcijaństwa wynika jest ten właśnie personalizm,  przed Bogiem nie ma klas społecznych.  Czyli każdy chrześcijanin może rozmawiać  ze swoim Bogiem sam i jest tam równość niezależnie od urodzenia i  zamożności.  To co powoduje istnienie  świątyń i  zgromadzeń  religijnych, jest celebra, czyli wzniosły sposób wspólne wielbienie Boga. 

Nie jestem teologiem, ale wiem, że Żydzi, jako naród wybrany, mają  inne  zasady. Żydzi  nie wielbią Boga, ale  z nim dyskutują, kłócą się i  stawiają żądania, ale żeby zostać Żydem i mieć te boskie przywileje, trzeba urodzić się Żydem  z żydowskiej matki.